Roadshow

Onderstaand ziet u alle sessies van de Roadshow Biodiversiteit op een rijtje. U kunt zich aanmelden voor het online gedeelte van de verschillende sessies. Sommige delen van de programma’s, zoals locatiebezoeken, zijn alleen toegankelijk op uitnodiging.

Natuurlijk bodemherstel in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen

Donderdag 7 juli vanaf 13:00 uur in Ede

Wim Kuster, beleidsmedewerker natuur van de gemeente Ede, is bezig met het opzetten van het systeem van “Basiskwaliteit Natuur”. Dit is inmiddels beschreven voor natuurgebieden en landbouwgebieden, maar Ede gaat er ook mee werken in de stad. Terugbrengen van oude structuren/oude landschappen leidt tot een hogere biodiversiteit. Ook in soorten flora die verdwijnen door het verzuren van de bodem. Na de inleiding door Wim Kuster gaan we verder de diepte in aan de hand van een casus in Ede

Ik meld me graag aan voor het online gedeelte van deze Roadshow

Meer informatie

Biodiversiteit in verstedelijkt gebied

Woensdag 7 september vanaf 13:00 uur in Den Haag

Tijdens deze Roadshow gaan we in op biodiversiteit in verstedelijkt gebied. Hoe kan in stedelijke ontwikkeling worden ontworpen “met de natuur”? Esther Vogelaar (Den Haag) en Gideon Vreeman (Utrecht) leiden het onderwerp in. Daar waar Den Haag zich focust op biotoop ontwikkeling, richt Utrecht zich op voorwaarden voor gidssoorten. Samen laten ze zien hoe er wordt gewerkt aan de basiskwaliteit natuur in de stad. Met de fysiek aanwezigen gaan we vervolgens verder de diepte in aan de hand van een casus in Den Haag

Ik meld me graag aan voor het online gedeelte van deze Roadshow

Meer informatie

Biodivers inrichten van de openbare ruimte

Dinsdag 4 oktober vanaf 13:00 uur in Laarbeek

Er gaat veel aandacht uit naar de vergroening van onze dorpen en steden. Dat is een goede ontwikkeling, want meer groen zorgt voor een betere biodiversiteit en draagt ook bij aan oplossingen voor klimaatverandering. Aanleg is een, maar hoe houdt je de kwaliteit van het groen hoog zodat het ook op de lange termijn bijdraagt aan de biodiversiteit?

Ik meld me graag aan voor het online gedeelte van deze Roadshow

Meer informatie

Biodiversiteit

Dinsdag 8 november vanaf 13:00 uur in Assen

Meer informatie

Biodiversiteit: een prominente rol bij alles wat we doen en willen!

Dinsdag 6 december vanaf 13:00 uur in Hof van Twente

Binnen de plattelandsgemeente Hof van Twente zijn verdroging en verzuring van de bodem de grote uitdagingen. Regionale voedselvoorziening staat onder druk maar ook het infiltreren van kostbaar zoet water voor het achterland waar de grondwaterstand steeds verder daalt. Het programma KleurRijkLeven stelt biodiversiteit centraal en biedt oplossingen. Wilco Pasman praat u bij over de aanpak en ervaringen in de diverse projecten. Hoe wordt de bodem biodiversiteit verbetert waarmee de waterberging toeneemt maar ook de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen tot het verleden behoort! De duurzame opgave waar Hof van Twente voor staat is niet vrijblijvend.

In het middagprogramma wordt met de aanwezigen in een casus uitgewerkt aan welke “mitsen” minimaal moet worden voldaan om de doelen te behalen. Alleen dan zijn ambities van waarde en gaan ze verschil maken.

Ik meld me graag aan voor het online gedeelte van deze Roadshow

Meer informatie