Roadshow

Onderstaand ziet u alle sessies van de Roadshow Biodiversiteit op een rijtje. U kunt zich aanmelden voor het online gedeelte van de verschillende sessies. Sommige delen van de programma’s, zoals locatiebezoeken, zijn alleen toegankelijk op uitnodiging.

Biodiversiteit: een prominente rol bij alles wat we doen en willen!

Dinsdag 6 december vanaf 13:00 uur in Hof van Twente

Binnen de plattelandsgemeente Hof van Twente zijn verdroging en verzuring van de bodem de grote uitdagingen. Regionale voedselvoorziening staat onder druk maar ook het infiltreren van kostbaar zoet water voor het achterland waar de grondwaterstand steeds verder daalt. Het programma KleurRijkLeven stelt biodiversiteit centraal en biedt oplossingen. Wilco Pasman praat u bij over de aanpak en ervaringen in de diverse projecten. Hoe wordt de bodem biodiversiteit verbetert waarmee de waterberging toeneemt maar ook de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen tot het verleden behoort! De duurzame opgave waar Hof van Twente voor staat is niet vrijblijvend.

In het middagprogramma wordt met de aanwezigen in een casus uitgewerkt aan welke “mitsen” minimaal moet worden voldaan om de doelen te behalen. Alleen dan zijn ambities van waarde en gaan ze verschil maken.

Ik meld me graag aan voor het online gedeelte van deze Roadshow

Meer informatie